Cột mốc: Triển khai hệ thống SonjjAPI

Một bước tiến đáng tự hào trong hành trình của tôi - SonjjAPI, bộ API nội bộ của hệ thống, đã chính thức đi vào hoạt động. Trước đây, tôi từng dựa vào RapidAPI để phát hành API, nhưng giờ đây, với sự nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ, tôi đã hoàn thiện một giải pháp toàn diện và độc lập. Mọi khía cạnh đã được tối ưu hóa và hệ thống đã sẵn sàng để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Đây là một cột mốc đáng tự hào, đánh dấu sự trưởng thành và bước phát triển vượt bậc của tôi trong lĩnh vực này.

Đã gửi email. Kiểm tra hộp thư của bạn

Không spam, không chia sẻ cho bên thứ ba. Chỉ có bạn và tôi.